Browsing All posts tagged under »muhammed«

Kur’an’daki Çelişkiler Ve Nedenleri (6)

Ocak 14, 2012

2

VII) Şeytanları Günlük Siyasetin Gereksinimlerine Araç Yapma Geleneğinden Doğma Çelişkiler! Muhammed’in kendi günlük siyasetine “şeytanları”’araç edinmek konusunda oldukça başarılı bir yol izlediğine tanık olmaktayız. Her ne kadar şeytan denen şeyi kötülük kaynağı olarak göstermek üzere Kur’an’a, “Ey Ademoğulları! Sakın şeytan sizi aldatıp yoldan çıkarmasın. Nasıl ki, ananızı, babanızı cennetten çıkarmıştı o…” (Araf Suresi, ayet’ 27) şeklinde […]

Muhammed’in Günlük Siyasetinin ve Kişisel Gereksinimlerinin Kitabı Olarak Kur’an

Eylül 23, 2011

0

Muhammed’in Günlük Siyasetinin ve Kişisel Gereksinimlerinin Kitabı Olarak Kur’an Kur’an’ı incelediğimizde görüyoruz ki, bu kitap doğrudan doğruya Muhammed’in yaşamlarının kendi ağzından çıkmış ya da kendisine yardımcı olanların kaleminden yazılmış şeklidir. Daha başka bir deyimle onun, bir bakıma, yaşam hikayesini anlatan,onun ihtiyaçlarını karşılayan bir kitaptır. Bu kitapta onun yaşantılarının, kavgalarının, savaşlarının, düşmanlıklarının, intikam almalarının, ganimet paylaşmalarının, […]

Kuranın Tanrı Sözleri Olduğu İddialarına Eleştiri – 8

Eylül 22, 2011

0

5)  Kur’an’daki Ayetlerin “Tanrı Sözleri mi?”, Yoksa “Elçinin Sözleri mi?” (insan Yapısı mı ?) Olduğu Konusundaki Tanışmayla İlgili Diğer Bazı Örnekler Kur’an’ın “Tanrı yapısı mı?”, yoksa “insan yapısı mı?” olduğu konusundaki tartışma vesilesiyle verilebilecek örnekler sayısızdır, Bunlardan birkaçını yukarıda özetledik. Birkaç örnek daha vermekte yarar var: Neyzen Tevfik, kadınların İslam şeriatındaki aşağılık durumu konusunda yazdığı […]

Kuranın Tanrı Sözleri Olduğu İddialarına Eleştiri – 5

Eylül 18, 2011

0

2) “Yüce” Olduğu Kabul Edilen Bir Tanrı’nın, İnsanları Hem Kendisine Hem de Muhammed’e İnandırmak ya da “Yüceliğim”, “Güçlülüğünü” Anlatmak Amacıyla, “Ant İçerek” (“Yeminler” Ederek) Konuşup Konuşmayacağı Hakkında Kur’an’da yazılanlara göre Tanrı, tıpkı insanlar gibi, her vesileyle ve her iş için ya da her olay vesilesiyle yeminler ederek, ant içerek konuşmakta! Hemen hemen hiçbir eylem ve […]

Kuran Eleştirisine Giriş – 2

Eylül 12, 2011

0

Giriş -2 (bir öncekinin devamı niteliğindedir) Öte yandan, çeşitli surelerde yer alan hikaye ve masallar, bölük pörçük şekilde ve çoğu zaman tersyüz edilmiş olarak anlatılmış olup, bunlar hakkında doğru dürüst bir fikir edinme olasılığı yok kılınmıştır. Sureler ve ayetler arasında tutarsızlık, aykırılık, çelişki, eğrilik olmadığını bildiren ayetlerin hemen yanında, aykırılıklarla, tutarsızlıklarla ve çelişkilerle dolu hükümler […]

Kuran Eleştirisine Giriş – 1

Eylül 11, 2011

0

Daha küçücük yaşlarımızda, henüz konuşulanları yarım yamalak anlar olduğumuz andan itibaren, “Kur’an” sözcüğü kulağımızdan eksik olmaz. İster koyu dindar, ister yarı dindar ya da ister dinle ilgisi bulunmayan bir aileden olalım, çevremizdekilerin hep bu sözcüğü kullanarak konuştuklarına tanık oluruz. Ve yaşça ilerledikçe, bu sözcük, “ilahi vahiy”niteliğine bürünmüş şekliyle, bilinçaltı yollardan kökleşerek bizi her yönümüzle sarar; bir gün gelir ki, tıpkı […]