Browsing All Posts filed under »Kuran Eleştirisi – 1«

Kur’an’daki Çelişkiler Ve Nedenleri (6)

Ocak 14, 2012

2

VII) Şeytanları Günlük Siyasetin Gereksinimlerine Araç Yapma Geleneğinden Doğma Çelişkiler! Muhammed’in kendi günlük siyasetine “şeytanları”’araç edinmek konusunda oldukça başarılı bir yol izlediğine tanık olmaktayız. Her ne kadar şeytan denen şeyi kötülük kaynağı olarak göstermek üzere Kur’an’a, “Ey Ademoğulları! Sakın şeytan sizi aldatıp yoldan çıkarmasın. Nasıl ki, ananızı, babanızı cennetten çıkarmıştı o…” (Araf Suresi, ayet’ 27) şeklinde […]

Kur’an’daki Çelişkileri Göz Ardı Etme Çabalarının Yeni Çelişkilere Neden Olması

Aralık 30, 2011

2

Kur’an’daki Çelişkileri Göz Ardı Etme Çabalarının Yeni Çelişkilere Neden Olması Muhammed’in, “Tanrı’dan geldi” diyerek yerleştirdiği hükümlerin çelişkili ya da birbirleriyle tutarsız olması, bir aralık öylesine göze batar ve öylesine halkın tuhafına gider olmuştur ki, gerek Araplar, gerek Yahudiler ve Hıristiyanlar onu alaya almışlardır. Tanrı’nın asla hata yapmayacağını, Kur’an’ı sil boz tahtası haline sokmayacağını, çelişkili hükümler […]

Kur’an’daki Çelişkiler Ve Nedenleri (5)

Aralık 29, 2011

0

III) Mekke’den Medine’ye Hicret Olayları Vesilesiyle Konan Ayetler Arasındaki Çelişkilerin Nedenleri Muhammed, Mekke’den Medine’ye hicret olayları sırasında da, yukarıdaki taktik gereğince, Kur’an’a çelişmeli ayetler yerleştirmekten geri kalmamıştır: Mekke’de bulunduğu on yıla yakın bir süre boyunca fazla taraftar top-layamayınca ve kendisine destek olanların (örneğin karısı Hatice ile amcası Ebu Talib’in) ölümleri sonucu koruyucusuz kalınca, Medine’ye hicret etmeye […]

Kur’an’daki Çelişkilerin Gerçek Nedenleri Hakkında

Aralık 20, 2011

5

Kur’an’daki Çelişkilerin Gerçek Nedenleri Hakkında Akılcı bir okuyuşla Kur’an’daki çelişkili hükümlerin varlığına tanık olanların kendi kendilerine soracakları bir soru vardır: “Tanrı’nın çelişkili bir dille ya da tutarsız bir mantıkla konuşabileceğini düşünmek mümkün olmadığına göre, çelişkilerle dolu bir kitabı Tanrı sözleri olarak kabul etmek mümkün olur mu? Eğer çelişkili hükümleri kapsayan bir kitabı Tanrı sözleri olarak […]

Kur’an’daki Çelişkiler Ve Nedenleri (4)

Kasım 25, 2011

0

Kur’an’da Çelişki Olmadığını, Çelişkili Bir Mantıkla Öne Sürme Kurnazlığı! Fransızlar, “Le coeur a sa raison, que la raison ne connait pas!” derler ki, “Kalbin kendine özgü bir mantığı vardır ki, mantık dahi onu tanımaz” anlamındadır. Kur’an’da çelişme bulunmadığı iddiasına sarılan İslamcılar, hani sanki bu yukarıdaki formülü doğrularcasma, kalp denen organın “iyi” ve “kötü” yönde belli […]

Kuran’daki Çelişkiler ve Nedenler (3)

Kasım 24, 2011

0

Bazı Ayetlerin “Muhkem” (Kesin) Anlamlı, Bazılarının Da “Müteşabih” (Şüpheli) Olduğu Ve Çelişmeli Görünümün Bundan Doğduğu İddialarındaki Geçersizlikler Şeriatçılar, Kur’an ayetlerinin çeşitli anlamlara gelebilecek şekilde indirildiğini ve böyle olduğu içindir ki, hem “muğlak” (güç anlaşılır) hem de “çelişmeli”ymiş gibi göründüklerini ileri sürerler: “Kur’an’ın bazı ayetleri herkes tarafından anlaşılabilecek nitelikte şeylerdir; bunlara ‘muhkem ayetler’ adı verilir. Bazı […]

Kur’an’daki Çelişkiler Ve Nedenleri (2)

Kasım 23, 2011

2

İslamın Daha İlk Başlarında Göze Batar Olmuştur İslam kaynaklarından öğrenmekteyiz ki, Kur’an’daki çelişkiler, İslamın daha ilk anlarından itibaren fark edilir olmuştur. O kadar ki, Muhammed’in verdiği emirlerin birbirini tutmaması ve örneğin bir gün “helal” bilip izin verdiği şeyi, bir başka gün “haram” sayması ya da yasaklaması, çevrede dedikodu konusu olmuştur. Birtakım kişiler açıkça şöyle konuşmaya […]