Browsing All Posts published on »Kasım, 2011«

Kur’an’daki Çelişkiler Ve Nedenleri (4)

Kasım 25, 2011

0

Kur’an’da Çelişki Olmadığını, Çelişkili Bir Mantıkla Öne Sürme Kurnazlığı! Fransızlar, “Le coeur a sa raison, que la raison ne connait pas!” derler ki, “Kalbin kendine özgü bir mantığı vardır ki, mantık dahi onu tanımaz” anlamındadır. Kur’an’da çelişme bulunmadığı iddiasına sarılan İslamcılar, hani sanki bu yukarıdaki formülü doğrularcasma, kalp denen organın “iyi” ve “kötü” yönde belli […]

Kuran’daki Çelişkiler ve Nedenler (3)

Kasım 24, 2011

0

Bazı Ayetlerin “Muhkem” (Kesin) Anlamlı, Bazılarının Da “Müteşabih” (Şüpheli) Olduğu Ve Çelişmeli Görünümün Bundan Doğduğu İddialarındaki Geçersizlikler Şeriatçılar, Kur’an ayetlerinin çeşitli anlamlara gelebilecek şekilde indirildiğini ve böyle olduğu içindir ki, hem “muğlak” (güç anlaşılır) hem de “çelişmeli”ymiş gibi göründüklerini ileri sürerler: “Kur’an’ın bazı ayetleri herkes tarafından anlaşılabilecek nitelikte şeylerdir; bunlara ‘muhkem ayetler’ adı verilir. Bazı […]

Kur’an’daki Çelişkiler Ve Nedenleri (2)

Kasım 23, 2011

2

İslamın Daha İlk Başlarında Göze Batar Olmuştur İslam kaynaklarından öğrenmekteyiz ki, Kur’an’daki çelişkiler, İslamın daha ilk anlarından itibaren fark edilir olmuştur. O kadar ki, Muhammed’in verdiği emirlerin birbirini tutmaması ve örneğin bir gün “helal” bilip izin verdiği şeyi, bir başka gün “haram” sayması ya da yasaklaması, çevrede dedikodu konusu olmuştur. Birtakım kişiler açıkça şöyle konuşmaya […]

Kuran’da ki Çelişkiler : Kur’an’daki Çelişkileri Eleştirel Akıl Yoluyla Sergilemek

Kasım 22, 2011

2

Kur’an’daki Çelişkileri Eleştirel Akıl Yoluyla Sergilemek Dikkatli bir okuyuşla, görülür ki, Kur’an, insan yaşamının her yönünü, her konudaki hükümleriyle çelişkilere boğar. Örneğin, bir yandan kişi varlığına “değer” verirmiş gibi görünürken, diğer yandan kişiyi kul kertesine indirir. Bir yandan “hür”lükten söz ederken, diğer yandan hak ve özgürlük kavramlarıyla bağdaşmaz olan şeyleri, örneğin kölelik kuruluşunu doğal bilir. […]

Kur’an’daki Çelişkiler Ve Nedenleri

Kasım 21, 2011

0

Kur’an’daki Çelişkiler Ve Nedenleri (Şeriat Eğitiminin Yarattığı Çelişkili Düşünce Tarzı) “Dinde zorlama yoktur… “ (Bakara Suresi, ayet 256.) “…Müşrikleri (puta tapanları) bulduğunuz yerde öldürün. “(Tevbe Suresi,ayet 5)  “Allah kimi doğru yola koymak isterse, örtün kalbini İslamiyete açar. Kimi de saptırmak isterse… kalbini dar ve sıkıntılı kılar. Allah inanmayanları küfür bataklığında kılar…” (Enam Suresi, ayet 125.) […]

Takiye Uygulamasının Kaynağı Olarak Din

Kasım 20, 2011

0

Takıye Uygulamasının Kaynağı Olarak Din (Nahl Suresi, Ayet 106-107; Al-İ İmran Suresi, Ayet 28-29; Enam Suresi, Ayet 119) “Takıye” deyimi, belli durumlarda İslami buyruklara uyma zorunluluğundan uzak kalarak iş görme anlamına gelir. Bu durumlar, genel olarak canını, ırzını ya da malını düşman şerrinden korumakla ilgili olduğu kadar, İslamın yayılmasını kolaylaştırmak, İslam adına çıkar sağlamak vs… […]

Kan Akıtma Yoluyla İbadetin Kur’an’da ki Yeri (2)

Kasım 19, 2011

0

II)  Tanrı’ya İbadet Türü Olarak Kurbanla İlgili Ayetlerden Diğer Bazı Örnekler Yukarıda gördüklerimizden başka, Kur’an’da., kurban kesiminin “ibadet” türü olduğunu kanıtlayan hükümler vardır ki, hepsinde amaç Tanrı’ya teslimiyetin, Tanrı’ya bağlılığın ifadesi olarak yer alır. Hani sanki Tanrı, kendi yüceliğini ve güçlülüğünü kanıtlayabilmek için hayvan boğazlatarak kan akıttırma yollarını seçmişe benzer. Bazı örnekler şöyle: 1)    Hac […]