Browsing All Posts published on »Eylül, 2011«

Muhammed’in Günlük Siyasetinin ve Kişisel Gereksinimlerinin Kitabı Olarak Kur’an

Eylül 23, 2011

0

Muhammed’in Günlük Siyasetinin ve Kişisel Gereksinimlerinin Kitabı Olarak Kur’an Kur’an’ı incelediğimizde görüyoruz ki, bu kitap doğrudan doğruya Muhammed’in yaşamlarının kendi ağzından çıkmış ya da kendisine yardımcı olanların kaleminden yazılmış şeklidir. Daha başka bir deyimle onun, bir bakıma, yaşam hikayesini anlatan,onun ihtiyaçlarını karşılayan bir kitaptır. Bu kitapta onun yaşantılarının, kavgalarının, savaşlarının, düşmanlıklarının, intikam almalarının, ganimet paylaşmalarının, […]

Kuranın Tanrı Sözleri Olduğu İddialarına Eleştiri – 8

Eylül 22, 2011

0

5)  Kur’an’daki Ayetlerin “Tanrı Sözleri mi?”, Yoksa “Elçinin Sözleri mi?” (insan Yapısı mı ?) Olduğu Konusundaki Tanışmayla İlgili Diğer Bazı Örnekler Kur’an’ın “Tanrı yapısı mı?”, yoksa “insan yapısı mı?” olduğu konusundaki tartışma vesilesiyle verilebilecek örnekler sayısızdır, Bunlardan birkaçını yukarıda özetledik. Birkaç örnek daha vermekte yarar var: Neyzen Tevfik, kadınların İslam şeriatındaki aşağılık durumu konusunda yazdığı […]

Kuranın Tanrı Sözleri Olduğu İddialarına Eleştiri – 7

Eylül 21, 2011

4

4)  “Rahman” ve “Rahim” Olduğu Söylenen “Yüce” Bir Tanrı’nın, “İnsan Derisini Kavuran Yakıcı Bir Ateş”, “Kaynar Su ve İrinle” Dolu Cehennem Korkutmalarına Başvurarak Din Verme Yolunu Seçip Seçmeyeceği Konusunda! 20. yüzyılın en büyük düşünürleri arasında yer alan Bertrand Russell, “cehennem” fikrinin “gaddar ruhlu” insanlar tarafından uydurulduğunu, çünkü insani duygulara sahip hiçbir varlığın, kişileri cehennem ateşinde […]

Kuranın Tanrı Sözleri Olduğu İddialarına Eleştiri – 6

Eylül 20, 2011

6

3)  Cennetlerin “Memeleri Yeni Sertleşmiş” ya da “Turunç Memeli” ve “Güzel İri Gözlü” Kızlarla (“Hurilerle”) Dolu Olduğunu, Bu Kızların Tanrı’nın Hediyesi Olarak Müslüman Erkeklere Verileceğini Bildiren Ayetlerin, Tanrı Sözleri Olup Olamayacağı Hakkında! Kur’an’da yazılanlara göre Tanrı, kendi “yüceliğini” kabul ettirebilmek, kullarını kendisine ve elçisine (Muhammed’e) baş eğdirtebilmek için, bir yandan “korkutma”, diğer yandan da “mükafat” […]

Kuranın Tanrı Sözleri Olduğu İddialarına Eleştiri – 5

Eylül 18, 2011

0

2) “Yüce” Olduğu Kabul Edilen Bir Tanrı’nın, İnsanları Hem Kendisine Hem de Muhammed’e İnandırmak ya da “Yüceliğim”, “Güçlülüğünü” Anlatmak Amacıyla, “Ant İçerek” (“Yeminler” Ederek) Konuşup Konuşmayacağı Hakkında Kur’an’da yazılanlara göre Tanrı, tıpkı insanlar gibi, her vesileyle ve her iş için ya da her olay vesilesiyle yeminler ederek, ant içerek konuşmakta! Hemen hemen hiçbir eylem ve […]

Kuranın Tanrı Sözleri Olduğu İddialarına Eleştiri – 4

Eylül 17, 2011

0

A)  Kur’an’daki Tanrı’nın, insanlara Küfürler Savurarak ya da Kendi Sözlerini Kanıtlamak İçin Yeminlere Başvurarak Konuşması Kur’an’ın “Tanrı sözleri mi?”, yoksa “elçinin sözleri mi?” yada “derleyenlerin sözleri mi?” (insan yapısı mı?) olduğu konusunda girişilecek bir tartışmada ilk ele alınacak konulardan biri, kuşkusuz ki, bu sözlerin Tanrı’nın   “yüceliği”  fikriyle   bağdaşır   olup   olmamasıyla   ilgilidir. Tanrı’nın yüceliğiyle bağdaşmaz nitelikteki […]

Kuranın Tanrı Sözleri Olduğu İddialarına Eleştiri – 3

Eylül 16, 2011

0

III) Kur’an’ın   “İlahi  Vahiy  mi?”   (Tanrı  Sözleri  mi?),  Yoksa “Elçinin Sözleri mi?” (İnsan Yapısı mı?) Olduğu Konusunda! Kur’an’da, “…(Kur’an), andolsun ki, kerim (onurlu) olan bir elçinin sözüdür…” (Hakka Suresi, ayet 40) diye bir ayet var ki, Kur’an’ın Tanrı yapısı değil, insan yapısı olabileceği görüşüne yer verebilecek niteliktedir. Bu görüşü ayrıca pekiştiren konular da yok değildir. […]